Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részvételi feltételek

Vízitúráink részvételi feltételei

A kenu - vagy kajaktúrákon történő részvétel feltételeit kérjük figyelmesen tanulmányozza át. A vízitúrán való részvétel feltétele
- a részvételi lap kitöltése
- a túradíj befizetése 
- a kenutúra előtti napon az eligazításon és oktatáson történő részvétel
- pontos érkezés 
a vízitúrák kezdés időpontjára
- 14 éven aluli gyermek szülői felügyelet mellett vagy szülői jóváhagyó nyilatkozattal és megnevezett kísérővel vehetnek részt vízitúrán.

Különlegesen fontos, hogy a résztvevő jelezze, ha nem tud úszni, mivel az ilyen résztvevő biztonsága érdekében külön eljárunk.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy vízitúráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. Túraszervező az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon ajánlásokat fogalmaz meg. A javaslatok megszívlelése a résztvevő érdeke. 

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

Cégünk nem utazási iroda, hanem vízitúra-szervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik. A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. (Tilos kajakot vagy kenut magunkhoz véve elmenni, felügyelet nélkül evezni. Az eszközök önkényesen bérlete 25.000 Ft/kenu vagy kajak pönáléval jár és túrából való kizárást vonhat maga után. 

A túrán tilos - az esetek többségében elől haladó és az optimális útvonalat mutató - túravezető által kijelölthöz képest más útvonalat választani. Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni. A használatra átadott eszközökért anyagi felelősség terheli a résztvevőket. Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a rongálás, elvesztés, sérülés napján az alábbi díjak fizetendőek készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek: 4 személyes túrakenu 140.000 Ft, evező lapát 12.000 Ft, mentőmellény 12.000 Ft. A résztvevő tudomásul veszi, hogy rongálás és sérülés esetén is egy új eszköz beszerzési ára fizetendő.

A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az egészségi állapotával kapcsolatos olyan kockázatokról, mint a cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Az utóbbi esetben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.

A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti. Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos. A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt, amennyiben a túrából kizárt személy azonnali kempingbe történő visszakísérése indokolt, akkor 10.000 Ft azonnali pönálé megfizetése terheli.

Egyéni résztvevők esetén a vizitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik. A jelentkezés érvényességi feltétele a teljes túradíj 50%-ának átutalása. A túradíj második 50%-a a túra megkezdése előtt készpénzben fizetendő vagy a résztvevőknek az átutalás igazolását magukkal kell hozniuk. 

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti.

Lemondás esetén a befizetett részvételi díjból az alábbi visszatérítést biztosítjuk:
- A túra megkezdése előtt 16 napig történő lemondás esetén a már befizetett túradíjat teljes összegében visszatérítjük, és a második 50%-os előlegrészlet nem fizetendő
- A túra megkezdése előtt 15 napon belül történő lemondás esetén az 50%-os előleg 20%-a nem kerül visszafizetésre.
Ha a meteorológia előrejelzés szerint látható egy hétre előre, hogy a napi csúcshőmérséklet a 21 fokot nem éri el, ill. egyértelműen a túra időtartamának nagyobb részén esős idő lesz, a befizetett összeg nem vész el. A túra egy héttel későbbi időpontra vagy egyeztetett időpontra tolódik, ugyanakkor a még ki nem egyenlített 50% befizetése esedékessé válik.

A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárás vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben a túra veszélyhelyzet, a vízállás, időjárási vagy más kockázatot jelentő okból egy adott napon nem indul, cégünket kártérítés nem terheli. A lehulló csapadék, ill. a Dunacsúnynál a szigetközi ágrendszerbe engedett víz mennyisége függvényében a vízállás szélsőségesen változhat. A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát.

Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya e-mailben előzetesen elküldendő fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyához hasonlító  kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 2, jól idomított, fegyelmezett kutya megengedett.

MediaComm Kft. MC Szigetköz Vízitúra
Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760
Kapcsolat e-mailben: szigetkozvizitura@yahoo.com